Πανελλήνιες Εξετάσεις

ΓΕΛ

ΑΕΠΠ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Θέματα αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

 

Θέμα Α: Α1, Α2 βατή θεωρία.

Α3 απλή μετατροπή ΟΣΟ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.

Α4 μετατροπή πολλαπλής σε ΕΠΊΛΕΞΕ.

Α5 χρειάζεται προσοχή και παρατηρητικότητα από τους μαθητές για την συμπλήρωση των κενών.

 

Θέμα Β: Β1 απλό θέμα υποπρογράμματος.

Β2 απλή συμπλήρωση κενού πάνω στην ΟΥΡΑ

 

Θέμα Γ και Δ: αναμενόμενα θέματα χωρίς κάποιες δυσκολίες. Παρόμοια έχουν εμφανιστεί και τις προηγούμενες χρονιές. Μικρή προσοχή στο Γ4.

ΑΟΘ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ Α: Βατά κι αναμενόμενα, με λίγο προσοχή Α1(δ) και Α2.

 

ΘΕΜΑ Β : Αναμενόμενα. Θεωρία από εισαχθέν κεφάλαιο στην ύλη,
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

 

ΘΕΜΑ Γ : ΚΕΦ 1 με τυπικά ερωτήματα και ιδιαιτερότητα στο Γ5, καθώς
μερικώς συνδυαστικό.

 

ΘΕΜΑ Δ: Βατά και αναμενόμενα ερωτήματα.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ Α

Βατό, προσοχή στο Α2 και Α3 στις πράξεις

 

ΘΕΜΑ Β

Θεωρία, αναμενόμενο

 

ΘΕΜΑ Γ

Αναμενόμενο μεγάλη προσοχή στις πράξεις λόγω μεγάλου όγκου

 

ΘΕΜΑ Δ

Διαβαθμισμένης δυσκολίας

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαρία Αρίφη

Γιώργος Παπάζογλου

Κωνστανίνος Χαλεπάς

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ Α: Θεωρία αναμενόμενη.

 

ΘΕΜΑ Β: Θέμα σύνθεσης-αντιστροφής, με λίγη προσοχή στις πράξεις.

 

ΘΕΜΑ Γ-Δ: Διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ιδιαίτερη προσοχή στο Δ3-Δ4.

Γενική εκτίμηση: Διαβαθμισμένης δυσκολίας.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Προσοχή στις διατυπώσεις.

 

ΘΕΜΑ Α: Αναμενόμενο θέμα θεωρίας.

 

ΘΕΜΑ Β: Πολύ απλό θέμα που καλύπτει βασικά σημεία μεγάλου εύρους της ύλης.

 

ΘΕΜΑ Γ: Το θέμα είναι μέτριας δυσκολίας. Στο Γ2 προσοχή στις διατυπώσεις των ερωτημάτων.

 

ΘΕΜΑ Δ: Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας ιδιαίτερης προσοχή στο Δ3,Δ4.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ Α: Αναμενόμενα, προσοχή στις εκφωνήσεις.

 

ΘΕΜΑ Β: Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

 

ΘΕΜΑ Γ: Διαβαθμισμένης δυσκολίας, απαιτητικό, ιδιαίτερη προσοχή.

 

ΘΕΜΑ Δ: Βατό και αναμενόμενο.

 

Γενική εκτίμηση: Τα θέματα είναι απαιτητικά, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και των δυο τευχών, δυσκολότερα από πέρσι.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα είναι μεγάλης έκτασης, απαιτητικά και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εξεταστέας ύλης. Απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές οι οποίοι έχουν εμπεδώσει και κατανοήσει πλήρως τη μεθοδολογία των ασκήσεων στα κεφάλαια 2,4,5 και 6.

ΦΥΣΙΚΗ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ Α: Προσοχή

 

ΘΕΜΑ Β : Βατό, Β1 προσοχή στη διατύπωση, Β2 πολλές πράξεις-κακή
διατύπωση, Β3 για έμπειρους μαθητές.

 

ΘΕΜΑ Γ : Βατό.

 

ΘΕΜΑ Δ: Χρονοβόρο το λιγότερο 1 ώρα για επίλυση από μαθητές. Προσοχή στο Δ2.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ Α: Βατό.

 

ΘΕΜΑ Β: Διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Β1.Προβλεπόμενο από σχολικό.

Β2. Βατό με πολλές πράξεις.

Β3. Δύσκολο με αρκετές πράξεις.

 

ΘΕΜΑ Γ: Πολύπλοκο θέμα.

 

ΘΕΜΑ Δ: Διαβαθμισμένης δυσκολίας.

 

ΑΡΧΑΙΑ

2022

 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Στο διδαγμένο κείμενο (διδακτικές ενότητες 17 και 20) τα ζητούμενα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια.

 

Η εξεταστική επιτροπή φέτος πρωτοτύπησε στο Α1β, όπου τα προηγούμενα χρόνια ζητούνταν η αιτιολόγηση των απαντήσεων ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ με κειμενικές αναφορές: στη θέση της τέθηκε άσκηση αντιστοίχισης, εύκολη και απλή.

Οι ερμηνευτικές ασκήσεις ανάπτυξης, η άσκηση εισαγωγής και οι λεξιλογικές είναι σαφείς και εύκολες.

Στο αδίδακτο κείμενο η μετάφραση απαιτεί αυτό που είναι πάντα ζητούμενο στον Θουκυδίδη : τη σωστή απόδοση του νοήματος που δεν προσκολλάται στην κατά λέξη μετάφραση, ούτε όμως ξεφεύγει στα όρια της λογοτεχνικής απόδοσης.

Με απόλυτη σαφήνεια διατυπώνονται τα κλιμακούμενης δυσκολίας γραμματικά και συντακτικά ζητούμενα.

Στη γραμματική φέτος υπερτερούν τα ρηματικά ζητούμενα (έναντι των ασκήσεων στα πτωτικά).

Ίσως μπερδέψει τους υποψηφίους η βαθμολογική αναλογία απαντήσεων και αντίστοιχων μορίων στα Γ3α και Γ4β: στο πρώτο αλλάζουν μόνον τέσσερις λέξεις (μονάδες 5) και στο δεύτερο κάθε λέξη που μεταφέρεται στον πλάγιο λόγο βαθμολογείται εις διπλούν.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Το διδαγμένο κείμενο είναι απόσπασμα από τον πλατωνικό διάλογο «Πρωταγόρας», διδακτική ενότητα 6.Το ζητούμενο Β2 ως προς το πρώτο σκέλος του ίσως μπερδέψει τους υποψηφίους αναφορικά με τον τρόπο διατύπωσής του. Από το Β3(εισαγωγή) τα ερωτήματα 1 και 2 εμμένουν σε λεπτομέρειες χωρίς ουσιαστικό βάθος. Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα στο Γνωστό είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, και άρα οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δεν θα πανικοβληθούν.

 

Στο αδίδακτο κείμενο, από την «Ἀπολογία Σωκράτους» του Ξενοφώντος, ένσταση υπάρχει μόνο στο γραμματικόζητούμενο Γ3β: οι προστακτικές των ρημάτων «ζήω, ζῶ» και «θνῄσκω» στο β΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα και του Παρακειμένου αντίστοιχα είναι μεταγενέστεροι τύποι. Κατά τα άλλα, δεν παρατηρείται κάποιο σημείο με ασάφεια.

 

Συνολικά, το κριτήριο αξιολόγησης είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, όπως δηλαδή θα  έπρεπε  να είναι.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα πρώτα προτεινόμενα θέματα από το φροντιστήριο ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ που αναρτήθηκαν προ ημερών στις ιστοσελίδες in.gr  και tovima.gr, στο διδαγμένο κείμενο τέθηκαν ζητούμενα από την ίδια διδακτική ενότητα, όπως και η ίδια συντακτική άσκηση, σε άλλο βέβαια αδίδακτο κείμενο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως βατά χωρίς να κρύβουν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους υποψηφίους:


Θέματα Α1, Β1, Β2 : αναμενόμενης δυσκολίας


Θέματα Γ και Δ : απευθύνονται σε επαρκώς προετοιμασμένους μαθητές που κατέχουν τη σχετική μεθοδολογία.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας, όμως οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ν’ ανταπεξέλθουν. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η διαχείριση του χρόνου, κυρίως στο θέμα Γ1, που δίνονται τρεις πηγές.

 

ΚΟΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Σε γενικές γραμμές, τα θέματα είναι βατά και σαφώς διατυπωμένα, όπως και πέρσι.

 

ΧΗΜΕΙΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα στο σύνολο τους χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας.

 

Το Α Θέμα συγκεκριμένα ελέγχει βασικές γνώσεις.

 

Το Β Θέμα έχει αρκετά ερωτήματα και απαιτεί χρόνο είναι όμως μέτριας δυσκολίας. 

 

Το Γ Θέμα είναι και αυτό μέτριας δυσκολίας.

 

Το Δ Θέμα είναι πιο απαιτητικό με το Δ3 να είναι το πιο δύσκολο ερώτημα.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα κρίνονται ως μέτριας δυσκολίας αλλά με μεγάλη έκταση.
Είναι πιο βατά σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Τα θέματα Α και Β χαρακτηρίζονται βατά.
Το θέμα Γ επικεντρώνεται στη διαδικασία της ογκομέτρησης με πολλά ερωτήματα.
Το θέμα Δ χαρακτηρίζεται επίσης ως μέτριας δυσκολίας και εξετάζει τα κεφάλαια της χημικής ισορροπίας και της χημικής κινητικής.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και δεν παρουσιάζουν δυσκολίες.
Οι ερωτήσεις της εισαγωγής και της ετυμολογίας είναι απλές. Στη γραμματική επίσης τα θέματα είναι βατά, αλλά χρειάζεται προσοχή, διότι σε ορισμένες λέξεις ζητούνται δύο τύποι. Οι παρατηρήσεις τους συντακτικού είναι επίσης απλές και κατανοητές και είναι δυνατόν να απαντηθούν γρήγορα και εύστοχα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2022

 

 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Κατανόηση κειμένου: Το Θέμα Α1 δεν κρύβει ιδιαίτερες δυσκολίες.


Άσκηση κατανόησης κειμένου: Το Θέμα Β1 δεν θα αιφνιδιάσει τους υποψηφίους.


Ερωτήσεις θεωρίας: Τα Θέματα Β2 και Β3 δεν θα αιφνιδιάσουν τους υποψηφίους.


Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου: Το Θέμα Γ1 μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές, διότι δεν ζητείται εκτενής ερμηνευτική ανάλυση.


Έκθεση: Το Θέμα Δ1 ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της παρέλευσης των 100 χρόνων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν στα ζητούμενα, καθώς τους βοηθά το γεγονός ότι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και από το κείμενα αναφοράς.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σύνοψη κειμένου:Η άσκηση δεν κρύβει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Άσκηση κατανόησης κειμένου: Το Θέμα Β1 δεν θα δυσκολέψει τους υποψηφίους

Ερωτήσεις θεωρίας: Τα Θέματα Β2 και Β3 δεν θα αιφνιδιάσουν τους υποψηφίους.

Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου: Το Θέμα Γ1 μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές, αφού οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με τους κειμενικούς δείκτες που ζητούνται.

Έκθεση: Το Θέμα Δ1 απαιτεί κριτική ικανότητα ως προς την ανάπτυξή του, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να προσέξουν το κειμενικό είδος που τους ζητείται να γράψουν. Μπορεί να προκύψει πρόβλημα με το β) ερώτημα, επειδή κάποιοι μαθητές ίσως θεωρήσουν πως τα ζητούμενα αλληλοκαλύπτονται.

Γενική εικόνα: Τα θέματα δεν κρύβουν παγίδες και δεν αναμένεται να συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες οι υποψήφιοι. Σε σχέση με πέρσι κρίνονται πιο βατά.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

-ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

-ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΤΣΗΣ

-ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

-ΝΑΤΑΣΣΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

-ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΑ

-ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Θέμα Α: Περιλαμβάνει αναμενόμενες ερωτήσεις Σ-Λ και ερωτήσεις/θεωρία από την υλη των δέντρων και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

 

Θέμα Β: Ασκήσεις συμπληρώσεις και μετατροπής, ιδιαίτερης προσοχής.

 

Θέμα Γ: Αναμενόμενο θέμα συγγραφής προγράμματος (χωρίς χρήση πινάκων).

 

Θέμα Δ: Βατό θέμα προγράμματος με χρήση πινάκων.

 

Γενική παρατήρηση: Ορισμένα θέματα χρίζουν προσοχής και είναι χρονοβόρα.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΑΛ

ΑΟΘ

2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα θέματα είναι απλά και κατανοητά στα πλαίσια των θεμάτων των προηγούμενων ετών.

 

ΘΕΜΑ Α: Θεωρία απλή και αναμενόμενη

 

ΘΕΜΑ Β: Άσκηση απλή στατιστικής

 

ΘΕΜΑ Γ: Άσκηση απλή ανάλυσης πάνω σε βασικές έννοιες

 

ΘΕΜΑ Δ: Άσκηση συνδυαστική ανάλυσης και στατιστικής με κανονική κατανομή. Προσοχή στις πράξεις.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Θέματα αναμενόμενα, διαβαθμισμένης δυσκολίας.

 

Θέμα Α: Ερωτήσεις θεωρίας χωρίς ιδιαίτερης δυσκολίας.

 

Θέμα Β: Θέμα συναρτήσεων πάνω στις βασικές έννοιες τις θεωρίας.

 

Θέμα Γ: Θέμα στατιστικής με ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των στοιχείων από το διάγραμμα στον πίνακα.

 

Θέμα Δ: Πρόβλημα ακροτάτων συνάρτησης. Προσοχή στην διατύπωση του ερωτήματος Δ4.

ΑΟΔ

2021

   

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2021

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2021

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

2021

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2021

ΥΓΙΕΙΝΗ

2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

2021

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2021

   

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2022

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

 

ΛΥΚΕΙΟΥ 2022

 

Σύνοψη κειμένου: Βατή.

 

Ερωτήσεις θεωρίας: Αναμενόμενες, περιέχονται και διευκρινίσεις που μπορούν να
διευκολύνουν τον μαθητή στην απάντησή του.
Ασκήσεις λογοτεχνικού κειμένου: Αρκετά βατές.
Έκθεση: Το θέμα είναι επίκαιρο και κοντά στους προβληματισμούς της νεολαίας.
Σημαντικό είναι το ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από το
κείμενο.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2021

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Σύνοψη κειμένου: Βατή.

 

Ερωτήσεις θεωρίας: Αναμενόμενες στις οποίες περιέχονται και διευκρινίσεις που μπορούν να διευκολύνουν τον μαθητή στην απάντησή του.

 

Ασκήσεις λογοτεχνικού κειμένου: Αρκετά βατές.

 

Έκθεση: Δεν είναι δύσκολο το θέμα. Ωστόσο, τέθηκαν για πρώτη φορά, με το ισχύον σύστημα, δύο ζητούμενα.

 

Σε γενικές γραμμές ο καλά προετοιμασμένος υποψήφιος, μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του διαγωνίσματος.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

-ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

-ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΤΣΗΣ

-ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2021

   

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

2021

   

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

2021

   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

2021

   

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 2

2021

   

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2021

   

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

2021

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2021

   

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

2021

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

2021