Θετικών Επιστημών

Μάθημα Ώρες
Φυσική 5
Χημεία 4
Έκθεση 3
Μαθηματικά 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 21