Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
ΑΕΠΠ 4
ΑΟΘ 4
Έκθεση 3
Μαθηματικά 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 20