Υγείας & Ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 5
Χημεία 4
Έκθεση 3
Βιολογία 4
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 19