Τα προγράμματα για τα χειμερινά τμήματα:

ΕΠΑΛ

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4
Έκθεση 2
Ειδικότητα 1 2
Ειδικότητα 2 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 13

 


Γ Λυκείου Σπουδών Υγείας και Ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 5
Χημεία 3
Έκθεση 2
Βιολογία 2
Ή Μαθηματίκα(επιλογής) 4-5
Ή Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 15-17

 


Γ Λυκείου Οικονομίας και ΠΛηροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 6
ΑΕΠΠ 3
Έκθεση 2
Α.Ο.Θ. 2
Ή Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Ή Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 17

 


    Γ Λυκείου Τεχνολογικών και Θετικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 5
Έκθεση 2
Χημεία 3
Ή Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Ή Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 19

 


Γ Λυκείου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Έκθεση 2
Ιστορία 2
Ή Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Ή Μαθηματικά Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 17-19

 


B Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 4
Λατινικά(για Γ λυκείου) 2
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική Γ.Π 2
Χημεία Γ.Π 1
Ιστορία 1
Διαγώνισμα 2
Σύνολο 18

 


Β Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Φυσική-ΚΑΤ 2
Έκθεση 2
Χημεία Γ.Π 1
Φυσική Γ.Π 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Βιολογία 2
Διαγώνισμα 2
Σύνολο 14

 


Α Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Έκθεση 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Διαγώνισμα 2
Σύνολο 14

 


Μάθε τα νέα μας!