Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Θετικών επιστημών / Υγείας και ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 4-5
Χημεία 3
Έκθεση 2
Βιολογία 2
Ή Μαθηματίκα Γ.Π(επιλογής) 4-5
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 15-17(-20)

Υπολογισμός μορίων και βαρύτητας μαθημάτων:

2o Επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Βαρύτητα/Συντελεστής Μόρια
Μαθματικά 3,3 6600
Φυσική 2,7 5400
Νεοελληνική Γλώσσα 2,0 4000
Χημεία 2,0 4000
3o Επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Βαρύτητα/Συντελεστής Μόρια
Βιολογία 3,3 6600
Χημεία 2,7 5400
Νεοελληνική Γλώσσα 2,0 4000
Φυσική 2,0 4000

Μάθε τα νέα μας!