Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Έκθεση 2
Ιστορία 2
Ή Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 17-19

Υπολογισμός μορίων και βαρύτητας μαθημάτων:

1o Επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Βαρύτητα/Συντελεστής Μόρια
Αρχαία ελληνικά 3,3 6600
Ιστορία 2,7 5400
Νεοελληνική Γλώσσα 2,0 4000
Λατινικά 2,0 4000
3o Επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Βαρύτητα/Συντελεστής Μόρια
Βιολογία 3,3 5800
Έκθεση 2,7 4800
Άρχαια 2,0 4000
Ίστορια 2,0 4000

Μάθε τα νέα μας!